Jogi szakfordítás

A jogi szövegek komplexitása és speciális szókincse közismert. A megfelelő minőségű jogi fordítás a forrás- és a célnyelv ismeretén túl megkívánja a kulturális és gazdasági összefüggések megértését is, ezért irodánknál törekszünk arra, hogy jogi végzettségű és külföldön tanult szakfordítók készítsék el a jogi szövegek fordítását.

A helyes jogi szakfordításhoz ezen túl azonban szükség van a két jogrendszer különbségeinek a megértésére: a magyar jogrendszer beható ismerete és a célnyelvi jogrendszer megértése egyaránt elengedhetetlen. Az angol Ltd társasági formát például sokszor fordítják korlátolt felelősségű társaságként magyarra, ami hibás lehet. Az Egyesült Királyság joga nem ismeri a magyar Kft formát. Az Ltd. rövidítés mögött álló private company limited by share vagy private company limited by guarantee forma valójában közelebb áll a magyar zártkörű részvénytársasághoz. Az Egyesült Államokban (Delaware állam) a magyar kft-hez közel álló formát LLC (Limited Liability Company) kifejezéssel jelölik.

A leggyakrabban előforduló nyelvek (angol, francia és a német nyelv) esetén külön problémát okozhat, hogy az adott nyelven több, eltérő jogrendszer is létezik. Így egy angol/francia/német jogi fogalomnak eltérő jelentései lehetnek az eltérő jogrendszerek alatt. Vegyük példának az egyszerűnek tűnő attorney general kifejezést. Ezt a magyar jogi szótárak legfőbb ügyészként fordítják, ami teljesen hibás mind az amerikai, mind az angol jog szerint. (Az USA-ban az attorney general az igazságügy miniszter, míg az Egyesült Királyságban a kormánykabinet tagja és jogi szakértője.)

Végül a fordításkor a közönséget is figyelembe kell venni. Különösen a közvetítőnyelvként szolgáló angol/francia/német esetében, ahol gyakran nem anyanyelvű célközönség számára készül a fordítás. Például egy orosz ügyfél számára a részvénytársaság legjobb fordítása a joint stock company hiszen a hasonló orosz társaságnak ez az elfogadott formája. Egy angol vagy amerikai ügyfél ezt a fordítást nem tudja értelmezni, tekintettel arra, hogy az angolszász államok jogrendjéből ez a társasági forma már eltűnt.

Értékeink

Professzionális csapat

Számunkra a fordítás és tolmácsolás nem csak szakma, hanem hivatás is.

Minőség

Partnereink elégedettsége folyamatos fejlődésre ösztönöz minket.

Gyorsaság

Rugalmas határidők mellett szem előtt tartjuk ügyfeleink igényeit.